Принципи та засади роботи

Основні принципи моєї діяльності дуже прості: оперативність, ефективність, етичність, якість та новаторство. Ці головні п’ять ознак моєї практики складають унікальність та високо цінуються Клієнтами.

Оперативність. У зв’язку з підвищеною динамікою сьогодення, я зацікавлений у результаті, а не у тривалому процесі. Таким чином, слід концентрувати свою увагу на наданні Клієнтам найбільш дієвих та ефективних рішень у найкоротші терміни.

Ефективність. Ефективність для мене: приймати лише правильні рішення, що приведуть до необхідного результату, який найбільш відповідає очікуванням Клієнтів. Ефективність також містить й фінансову ефективність, що дозволяє мінімізувати витрати Клієнта.

Етичність. Свою діяльність здійснюю на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності з надання юридичних послуг, захисту прав, свобод та інтересів, які охороняються законом, громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, а також юридичних осіб.

Вся робота будується на дотриманні діючого законодавства й ділової етики, на вивченні та використанні поточної юридичної практики. У своїй діяльності дотримуюся чинного законодавства України, сприяю утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, вживаю знання і майстерність для належного захисту і представництва прав та законних інтересів своїх Клієнтів. У своїй діяльності виходжу з переваги інтересів Клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами державних і правоохоронних органів, колег, партнерів, співробітників та інших осіб. Не допускаю у своїй діяльності компромісів з метою догодити суду, іншим державним органам або третім особам, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами Клієнтів і перешкоджають належному наданню їм юридичних послуг. У випадку вчинення тиску не йду на компроміси, які суперечать охоронюваним законом інтересам Клієнтів дотримуючись принципу домінантності інтересів Клієнтів перед всіма іншими інтересами й міркуваннями, не залишаю без уваги порушення закону, нетактовне і зневажливе ставлення будь-кого до своїх Клієнтів та реагую на відповідні дії у формах, передбачених чинними Законами України. Вважаю, що дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між мною та Клієнтами, без яких є неможливим належне надання юридичних послуг. У випадку відмови Клієнтами від надання юридичних послуг зберігаю конфіденційність інформації, довіреної Клієнтами у ході обговорення можливості надання юридичних послуг, або такої, що стала відомою мені у зв’язку з цим.

Разом з тим відмовляюся від надання юридичних послуг, якщо інтереси Клієнтів об’єктивно суперечать інтересам інших Клієнтів, з якими пов’язаний угодою, або якщо є розумні підстави вважати, що передбачуваний розвиток інтересів нових і попередніх Клієнтів призведе до виникнення суперечності інтересів. Розумію те значення, яке надається Клієнтами строкам надання юридичних послуг. Втім ці строки у будь-якому випадку не можуть бути менше тих, що передбачені чинним законодавством України і які можуть виникнути у справах Клієнтів за незалежних обставин, але у той же час робиться все можливе для скорочення цих строків до мінімуму. Саме цим намагаюся показати зацікавленість у якнайшвидшому наданні юридичних послуг Клієнтам по справах, тобто реальному задоволенні їх законних вимог у більш скорочені строки.

Своїх Клієнтів повідомляю про можливий результат надання юридичних послуг тільки на підставі закону та практики його застосування, при цьому не даю Клієнтам запевнення і гарантій стосовно реального результату при наданні юридичних послуг, що прямо або опосередковано може сприяти формуванню у них необґрунтованих надій, а також уявлення, щодо можливого впливу на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх обов’язків, дотриманні діючого законодавства і ділової етики та знанні поточної юридичної практики.

Відмовляюся від надання юридичних послуг, якщо результат, якого бажають Клієнти, або засоби його досягнення, на яких Клієнти наполягають, є протиправними.

Вибагливий щодо прийняття нових справ. Беруся за нову справу лише в тому разі, коли переконаний в її остаточній правомірності. Я впевнений, що це надає мені перевагу. І, якщо я беруся за справу, мої Клієнти можуть бути до кінця переконані, що до неї ставляться у відповідності з найвищими стандартами юридичної етики.

Якість. Я той, хто дбає про якість. Прагну до досконалості заради Клієнтів. Для мене “якість” означає перевершити очікування наших Клієнтів як по відношенню до того, що я досягаю, так і до того, як я цього досягаю.

Новаторство. Я готовий до нових задач, а також готовий запропонувати своїм Клієнтам оригінальні та ефективні відповіді щодо їх правових питань.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *