Виконавче провадження

У процесі виконання своїх функцій судові органи постановляють рішення, які після набрання законної сили є обов’язковими для виконання на всій території України для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян.

Рішення не виконані добровільно підлягають примусовому виконанню.

Виконавче провадження – це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у Законі України ”Про виконавче провадження”, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів.

Виконавче провадження є процесуальною формою, яка гарантує примусову реалізацію рішення суду та інших органів.

Мною надаються фізичним та юридичним особам юридичні послуги, здійснюється представництво і захист їх прав та законних інтересів на всіх стадіях виконавчого провадження з питань забезпечення примусового виконання виконавчих документів, починаючи від консультацій щодо строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, подання заяви про примусове виконання рішення до місцевих органів Державної виконавчої служби України, відкриття виконавчого провадження, звернення стягнення на грошові кошти, звернення стягнення на інші види майна, звернення стягнення на заробітну плату, вилучення та передачі певних предметів, вказаних в рішенні; інші заходи, передбачені виконавчим документом; звернення стягнення на заставлене майно; звернення стягнення на майно громадянина-підприємця, визнаного банкрутом; звернення стягнення на майно, яке знаходиться в інших осіб; арешту та вилучення майна, і до моменту закінчення виконавчого провадження у зв’язку із реальним виконанням виконавчого документу.

Проводиться взаємодія з відповідними органами і установами, що забезпечує в максимальній мірі здійснення допомоги щодо звернення стягнення на майно; виявлення, розшуку, опису, арешту, вилучення, примусової реалізації майна на яке згідно з законодавством може бути звернене примусове стягнення; а також усіма законними засобами сприяє повному і фактичному задоволенню вимог Клієнтів.