Судове провадження

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Головним завданнями цивільного судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного розгляду та вирішення цивільних справ у повній відповідності з чинним законодавством.

Я здійснюю представництво Клієнтів у всіх судових справах, що підлягають вирішенню в порядку цивільного, господарського, адміністративного судочинства, що підвідомчі судам загальної юрисдикції і спеціалізованим судам та віднесені законом до їх компетенції.

Однією з важливих гарантій захисту прав громадян та юридичних осіб, передбачених як цивільним процесуальним так і господарським процесуальним законодавством є вжиття запобіжних заходів до подання позову та заходів щодо забезпечення позову.

Вжиття запобіжних заходів до подання позову та забезпечення позову це інститут, який передбачає прийняття судом як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії цивільного (господарського) процесу заходів, котрі гарантують можливість реалізації позовних вимог в разі задоволення позову. Правильне використання вказаного інституту забезпечує належне виконання судових рішень в порядку виконавчого провадження. Значення вжиття запобіжних заходів до подання позову та заходів щодо забезпечення позову полягає в тому, що ними захищаються законні інтереси позивача, коли відповідач (боржник) можливо, буде діяти недобросовісно, або у тому випадку, коли неприйняття цих заходів може потягнути неможливість виконання судового рішення.

Мною приділяється особлива увага питанням забезпечення виконання майбутнього рішення, недопущення отримання своїми Клієнтами “мертвонароджених” рішень, тобто тих, які в подальшому виконати не виявляється можливим.

Моя робота починається “від гіпотетичного рішення”, аналізування характеру вимог Клієнта, прогнозування майбутнього порядок та способу виконання рішення, що дозволяє формулювати позовні вимоги таким чином, щоб вимоги Клієнта були задоволені якнайшвидше та якнайповніше.